Studia podyplomowe w modułach


NOWOŚĆ: SAM UKŁADASZ PROGRAM! Studia PODYPLOMOWE w modułach


Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia wprowadza w roku akademickim 2013/2014 innowacyjny system nauczania na studiach podyplomowych, oparty o samodzielnie wybierane przez słuchaczy obszary tematyczne – MODUŁY (kursy) wiecej ...

WSZKiPZ
 

STUDIA PODYPLOMOWE W MODUŁACH

 

Wybierz studia podyplomowe
Wybierz nazwę kursu z wybranych studiów podyplomowych
  Zaznacz kilka kursów trzymając wciśnięty przycisk "ctrl"
   

Dane uczestnika

Imię (imiona) *
Nazwisko *
PESEL
przykład: 74021834012
NIP
przykłady: 645-03-12-345, 674-876-00-00
Data urodzenia *
przykład: 1978-01-01
Miejsce urodzenia *
Seria i nr dowodu osobistego:
Prosimy o podanie serii i numeru dokumentu

Adres zameldowania

Ulica *
Nr domu *
Nr lokalu *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Województwo *
Powiat *

Adres korespondencyjny

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Powiat

Kontakt

Telefon komórkowy *
przykład: 696000000
Telefon domowy
przykład: 221234567
Adres poczty elektronicznej *

Dane dodatkowe

Nazwa uczelni wyższej i rok ukończenia:
Nazwa ukończonego wydziału studiów:
Posiadany tytuł naukowy:
Nazwa zakładu pracy:
Adres zakładu pracy:
* - oznacza pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 13, moich danych osobowych dla potrzeb Modułów (Kursów), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jestem świadoma (-y) prawa wglądu do przekazanych WSZKiPZ moich danych osobowych oraz prawa ich modyfikacji.

Zapoznałem/am się z Regulaminem Studium Life Long Learning WSZKiPZ i akceptuję jego postanowienia.

Przesłanie niniejszego formularza nie stanowi podstawy do przyjęcia na studia. Prosimy o uzupełnienie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej oraz dokonanie opłaty za moduł (kurs) zgodnie z obowiązującymi cenami modułów


szkoła kosmetyczna | kosmetologia studia | kosmetologia warszawa |studia magisterskie kosmetologia | spa wellness |