KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Wprowadzenie do mikrobiologii kosmetycznej

Kod kursu: A7 Ilość punktów: 2

Podstawy mikrobiologii. Konserwanty i zasady doboru konserwantów. Układy niskiego ryzyka mikrobiologicznego, ,,self preserving” i ,,preservative booster”. Testy konserwacji: metoda farmakopealna, norma ISO, Koko test.

Forma: EL

Koordynator modułu: dr inż. Anna Herman

Prowadzący: dr inż. Anna Herman

Cena: 150 zł

Punkty ECTS: 2