KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Higiena i zapobieganie zakażeniom mikrobiologicznym

Kod kursu: P3 Ilość punktów: 2

Zapoznanie się z procedurami dezynfekcji i sterylizacji oraz z substancjami przeciwgrzybiczymi i antybakteryjnymi.

Forma: EL

Koordynator modułu: prof. nadzw. dr hab.inż. Anna Herman

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab.inż. Anna Herman

Cena: 150 zł

Punkty ECTS: 2