KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Marketing i reklama w perfumerii

Kod kursu: B12 Ilość punktów: 3

Podstawowa wiedza na temat roli zapachu w wyrobach konsumpcyjnych i otoczeniu człowieka. Przepisy prawne i dyrektywy w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania substancji zapachowych. Podstawowa wiedza o zasadach marketingu wyrobów opartego o element zapachu jako dominujący.

Forma: BL

Koordynator modułu: prof. ndzw. dr inż. Władysław Brud

Prowadzący: mgr inż. Monika Kaleta

Cena: 400 zł

Punkty ECTS: 3