KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Podstawy biomechaniki

Kod kursu: P6 Ilość punktów: 1

Biomechanika postawy ciała, biomechanika stawu biodrowego, biomechanika stawu kolanowego, biomechanika stopy.

Forma: EL

Koordynator modułu: mgr Rafał Augustyniak

Prowadzący: mgr Rafał Augustyniak

Cena: 100 zł

Punkty ECTS: 1