KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Praca dyplomowa

Kod kursu: D1 Ilość punktów: 10

Oparta na literaturze źródłowej krytyczna monografia omawiająca tematy związane z realizowaną ścieżką studiów podyplomowych.

Forma: EL

Cena: 500 zł

Punkty ECTS: 10