KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Surfaktanty

Kod kursu: A4 Ilość punktów: 2

Usystematyzowana, najnowsza wiedza o wszystkich grupach surfaktantów stosowanych w recepturach kosmetycznych. Zastosowania praktyczne, właściwości użytkowe, wpływ na skórę.

Forma: EL

Koordynator modułu: dr inż. Beata W. Domaglaska

Prowadzący: dr inż. Beata W. Domaglaska

Cena: 150 zł

Punkty ECTS: 2