KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Surowce i formy kosmetyczne praktycznie: roztwory surfaktantów

Kod kursu: A8 Ilość punktów: 5

Laboratorium form kosmetycznych. Praktyczna nauka solubilizacji, tworzenia baz kosmetyków myjących, regulacji reologii środków myjących i in.. Słuchacze pracują w nowocześnie wyposażonych laboratoriach chemii kosmetycznej, indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Wskazana wcześniejsza znajomość zagadnień teoretycznych np. na bazie modułu A4.

Forma: BL

Koordynator modułu: dr inż. Beata Domaglaska

Prowadzący: dr inż. Beata W. Domaglaska, dr inż. Karolina Leleń-Kamińska

Cena: 800 zł

Punkty ECTS: 5