KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Vademecum marketingu dla branży Beauty

Kod kursu: C20 Ilość punktów: 3

Przygotowanie Uczestników kursu do praktycznego wykorzystania narzędzi marketingowych do budowania marki i rozwoju przedsiębiorstwa w branży Beauty.

Forma: EL

Koordynator modułu: mgr Małgorzata Wiatr

Prowadzący: mgr Małgorzata Wiatr

Cena: 280 zł

Punkty ECTS: 3