KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Kwestionariusz osobowy

Zaznacz właściwe pola

Profil (nie dotyczy studiów I i II stopnia)

Zaznacz kursy (nie dotyczy studiów I i II stopnia)

Forma studiów (nie dotyczy studiów podyplomowych oraz kursów)

Poziom studiów

Język wykładowy (nie dotyczy studiów podyplomowych oraz kursów)

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
Proszę o przyjęcie mnie na studia/kurs/studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Adres stałego zameldowania:
rodzaj miejscowości:

Adres do korespondencji: (nie wypełniać jeśli jest taki sam jak adres stałego zameldowania)

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności