Zapoznaj się z...


JEŚLI MASZ JUŻ DOROBEK ZAWODOWY, UKOŃCZONE KURSY LUB SZKOLENIA MOŻESZ STUDIOWAĆ W WSZKiPZ KRÓCEJ!

Z początkiem października 2015 r. WSZKiPZ wdraża nową procedurę uznawania efektów uczenia się. Osoby posiadające odpowiednie doświadczenia zawodowe i kwalifikacje mają szansę ukończenia studiów w znacznie krótszym czasie niż pozostali. Przedstawienie udokumentowanych kompetencji zwalnia z konieczności uczestniczenia w niektórych zajęciach.  wiecej ...

Informacje

RÓŻNICE PROGRAMOWE I WYRÓWNANIE POZIOMU WIEDZY NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Absolwenci, którzy ukończyli studia wyższe (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) na innych kierunkach zobowiązani są do zaliczenia wyznaczonych przedmiotów jako „różnic programowych”.

więcej...

 Studia magisterskie na kierunku kosmetologia


Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia powstała w 2000 r. Uczelnia realizuje działania mające na celu upowszechnianie wiedzy i osiągnięć naukowych z zakresu kosmetologii i dziedzin pokrewnych oraz propagowanie istotnej roli, jaką pełni ta nowa dziedzina nauki we współczesnym świecie. WSZKiPZ od początku swojego istnienia szczególny nacisk kładzie na wysoką jakość kształcenia, dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną.
szkoła kosmetyczna | kosmetologia studia | kosmetologia warszawa |studia magisterskie kosmetologia | spa wellness |