Zapoznaj się z...


InformacjeNOWA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA - CHEMIA KOSMETYCZNA - gwarancją sukcesu zawodowego!

12-08-2015

NOWA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA - CHEMIA KOSMETYCZNA - gwarancją sukcesu zawodowego!

 

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój polskiego rynku i przemysłu kosmetycznego. Skutkiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny – zwłaszcza menedżerów produkcji, sprzedaży i marketingu.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, utworzyliśmy studia umożliwiające szybkie zdobycie takiego wykształcenia. Nasza Uczelnia od lat jest znanym w całym świecie, wiodącym ośrodkiem badawczo–naukowym chemii kosmetycznej. Jej atutem jest wiedza, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz doskonale wyposażone laboratoria przystosowane do prac naukowo–dydaktycznych w każdym obszarze szeroko rozumianej kosmetologii oraz chemii kosmetycznej. Dzięki temu, od lat z powodzeniem kształcimy nowe kadry, otwierając im drogę do kariery zawodowej.

 

Poczynając od pierwszego roku studiów magisterskich, studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę specjalistyczną, dotyczącą – w zależności od wybranego pakietu edukacyjnego (ścieżki kształcenia): kosmetologii estetycznej, chemii kosmetycznej i odnowy biologicznej.

 

W ramach chemii kosmetycznej omawiane są surowce i substancje czynne wykorzystywane w kosmetykach a także metody wytwarzania gotowych produktów, badania ich skuteczności (m.in. wygładzanie zmarszczek, działanie bakteriostatyczne) oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska naturalnego.

 

Dla przyswojenia tak szerokiego zakresu nauki konieczna jest odpowiednia wiedza podstawowa w zakresie różnych dziedzin chemii, technologii chemicznej, biotechnologii, biochemii, fizjologii i medycyny. Przedmioty te zostały przewidziane w programie studiów. Ich zakres jest ściśle dostosowany do potrzeb dalszego kształcenia, tak by każdy element zdobywanej wiedzy znajdował zastosowanie w praktyce. Uzupełnieniem są przedmioty związane z psychologią i socjologią sprzedaży, marketingiem, metodami promocji, reklamy i sprzedaży, ekonomią i zarządzaniem. Odrębnym działem jest prawo, zarówno unijne jak i krajowe, regulujące dystrybucję i sprzedaż produktów oraz prawa konsumenta w zakresie poniesionych szkód zdrowotnych, reklamacji jakościowych i innych roszczeń.

 

Absolwenci naszych studiów znajdują bez trudu zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów R&D (opracowanie nowych receptur kosmetyków, modyfikacja i optymalizacja istniejących produktów kosmetycznych, od etapu konceptu, po wdrożenie do produkcji), organizatorzy produkcji, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży.

 

Niejednokrotnie współtworzą uznaną kadrę menedżerską różnych poziomów w firmach produkcyjnych i w przedstawicielstwach multinarodowych koncernów działających w naszym kraju. Najlepsi mogą wybrać karierę naukową po ukończeniu studiów II stopnia ubiegając się o stypendia doktoranckie w uczelniach krajowych (w tym w WSZKiPZ) lub zagranicznych.

 

Międzynarodowa renoma i wysoki poziom kształcenia w WSZKiPZ stanowi gwarancję powodzenia kariery zawodowej w kraju i za granicą.

 szkoła kosmetyczna | kosmetologia studia | kosmetologia warszawa |studia magisterskie kosmetologia | spa wellness |
Polityka prywatnosci

JEDYNE W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE W MODUŁACH: CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW, KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE, PROFILAKTYKA I TERAPIA OTYŁOŚCI. SAM UKŁADASZ PROGRAM STUDIÓW! REKRUTACJA TRWA.