KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Rekrutacja już ruszyła – skorzystaj z promocji na czesne!

Rekrutacja na studia już otwarta!

1. Etap rekrutacji

Aby zapisać się na studia wystarczy:

 1. Wypełnić kwestionariusz osobowy – podanie o przyjęciu na studia: http://www.kosmetyka.edu.pl/kwestionariusz-osobowy/
 2. Wysłać komplet dokumentów na  adres rekrutacja@wszkipz.pl:
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości + (dla osób aplikujących na studia II stopnia) Kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich (lub równoważnych)
 • Kserokopię dowodu osobistego

2. Etap rekrutacji

Po rejestracji w systemie wyślemy wiadomość, czy kandydat został zakwalifikowany. W przypadku pozytywnego przejścia procesu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poproszeni drogą elektroniczną o złożenie następujących dokumentów:

 1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wykaz placówek, gdzie badania są realizowane bezpłatnie znajdziesz na stronie http://mwomp.pl) – Skierowanie do odbioru w sekretariacie WSZKiPZ
 2. 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm)
 3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej:
  1. 100 zł
  2. Absolwenci WSZKiPZ są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 4. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 5. Umowa o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 1. dokument poświadczający znajomość języka polskiego
 2. kserokopię paszportu oraz ważnej wizy lub karty pobytu – oryginał do wglądu
 3. kserokopię ważnego ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – oryginał do wglądu.

(poniżej są drafty umowy do wglądu)

Dla studiów licencjackich stacjonarnych

Dla studiów licencjackich niestacjonarnych

Dla studiów magisterskich niestacjonarnych

 

Skorzystaj z promocji i obniż swoje czesne! Promocja ważna do 30.07.2018 r.

Szczegóły tutaj!

 

Teraz niższe czesne! Sprawdź nowe opłaty za studia na rok akademicki 2018/2019!