Zapoznaj się z...


InformacjeUczelnia


 

Uczelnia powstała w 2000 roku z inicjatywy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jako odpowiedź
na zapotrzebowanie rynku na dobrze wykształconych specjalistów z dziedziny kosmetologii. Jako jedna z pierwszych uczelni niepaństwowych kształcących w tej dziedzinie WSZKiPZ była tym samym przedsięwzięciem innowacyjnym, wymagającym opracowania  nowatorskiego programu nauczania i skompletowania wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej.

 

Misją Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia jest kształcenie młodzieży i tworzenie warunków dla rozwoju jej przyszłej kariery zawodowej. Stawiamy sobie za cel, aby opuszczając WSZKiPZ, nasi absolwenci stanowili rzeczywistą konkurencję na europejskim rynku pracy. Realizujemy unikalny, autorski program nauczania; nowoczesny i oparty o standardy międzynarodowe. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość i dlatego:

 

 • Zatrudniamy elitę środowiska akademickiego oraz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; w gronie wykładowców są wybitni polscy specjaliści. Kadra naukowa wywodzi się m.in. z Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 

 • Stale inwestujemy w rozwój kadry: stwarzamy jej możliwość prowadzenia badań naukowych na terenie Uczelni, dbamy
  o dostęp do najnowszych zdobyczy nauki i wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Organizujemy seminaria naukowe i angażujemy się w szereg innych form upowszechniania osiągnięć nauki.

 

 • Kładziemy ogromny nacisk na praktykę. Do dyspozycji studentów jest szereg nowocześnie wyposażonych pracowni, gabinetów i laboratoriów; baza dydaktyczna Uczelni jest unikalna w skali całego kraju. Nauka praktyczna przebiega
  w komfortowych warunkach: w małych grupach, gdzie każdy student – pod opieką prowadzącego – może samodzielnie przećwiczyć wszystkie czynności. Na tę własnoręczną pracę studentów poświęcamy znacznie więcej czasu, niż określają wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uważamy bowiem, że jest to najbardziej efektywna forma nauki, która daje naszym absolwentom przewagę na rynku pracy. WSZKiPZ zapewnia także studentom praktyki zawodowe w najlepszych firmach i  posiada własny, całoroczny ośrodek praktyk studenckich - Akademię Urody.

 

 • Baza dydaktyczna, na której unowocześnianie stale ponosimy ogromne inwestycje, służy także zaawansowanym badaniom naukowym. Badania te są realizowane m.in. z udziałem studentów. Ich wyniki ukazują się w prasie specjalistycznej w Polsce
  i na świecie, prezentujemy je także na prestiżowych kongresach: krajowych i międzynarodowych.

 

 • Zapewniamy studentom kompleksowe wykształcenie, które daje pewność i bezpieczeństwo poruszania się w wybranej przez nich dziedzinie: kosmetologii, towaroznawstwie, zdrowiu publicznym czy pracy socjalnej. Nasi absolwenci nie pracują odtwórczo, ale z pełnym zrozumieniem: "jak" i "dlaczego" działa dany kosmetyk.

 

 • Posiadamy własne Wydawnictwa WSZKiPZ, które publikują wyjątkowe na polskim rynku pozycje: w tym podręczniki akademickie i materiały pomocnicze dla studentów, których autorami są wykładowcy WSZKiPZ. Część książek powstała także
  z udziałem studentów Uczelni. Wydajemy również polskie wersje światowych bestsellerów dla specjalistów branży kosmetycznej.

 

 • Promujemy studentów. Nasi słuchacze jeszcze w trakcie nauki występują jako prelegenci na polskich i międzynarodowych kongresach branżowych, prezentując wyniki prowadzonych na Uczelni badań. Interesujące prace studenckie są publikowane w specjalistycznych periodykach; to szansa, aby dali się poznać w środowisku przyszłych pracodawców.

 

 • Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się organizacjami, których profil odpowiada wykładanym na Uczelni kierunkom. Organizacje te zrzeszają ludzi nauki, a także profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wielu z nich to decydenci danej branży, a dla naszych absolwentów – potencjalni pracodawcy. Naszymi partnerami jest szereg prestiżowych firm, prowadzimy także współpracę międzyuczelnianą w Polsce i za granicą.

 

 • Prowadzimy stałą współpracę z pracodawcami, dzięki czemu dysponujemy wiedzą o bieżących potrzebach rynku. Możemy zapewnić studentom odpowiednie praktyki zawodowe i stale aktualizować program kształcenia, dostosowując go do wymogów przyszłych pracodawców.

 

 • Studia w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie zapewniają rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, towaroznawstwa, pielęgnacji i ochrony zdrowia, a także pracy socjalnej.

 

 • Nasi absolwenci pracują w działach technologicznych, handlowych oraz produkcji – w największych krajowych i zagranicznych firmach kosmetycznych. Część z nich wybrała zawód niezależnych konsultantów lub prowadzenie własnego biznesu. Niektórzy z wyróżniających się studentów po ukończeniu WSZKiPZ zdecydowali się pozostać w branży edukacyjnej – także w naszej Uczelni. Teraz oni uczą innych jak stać się najlepszymi!


szkoła kosmetyczna | kosmetologia studia | kosmetologia warszawa |studia magisterskie kosmetologia | spa wellness |
Polityka prywatnosci

JEDYNE W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE W MODUŁACH: CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW, KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE, PROFILAKTYKA I TERAPIA OTYŁOŚCI. SAM UKŁADASZ PROGRAM STUDIÓW! REKRUTACJA TRWA.