Dlaczego warto segregować śmieci?

0
539
Dlaczego warto segregować śmieci

Czy wiesz, jak segregować śmieci? Zapewne tak, wiedza jest coraz powszechniejsza i łatwo dostępna. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna? Jak sortowanie odpadów w domu czy firmie realnie wpływa na naszą planetę i życie miliardów ludzi na Ziemi?

Czym jest segregacja śmieci?

Segregacja śmieci to po prostu odpowiednie sortowanie odpadów w taki sposób, aby oddzielić te, które można ponownie wykorzystać. Co to znaczy? Otóż wiele ze śmieci można przetworzyć w taki sposób, aby w dalszym ciągu były w jakiś sposób wykorzystywane. Dlatego też ramowo można uznać, że segregowanie śmieci polega na oddzieleniu odpadów wtórnych od tych, których nie można już w żaden sposób wykorzystać. Przetworzenie i powtórne wykorzystanie śmieci to recykling.

Zatem pojawia się pytanie – jak segregować śmieci? Odpady podzielono na specjalne grupy:

 • papier
 • szkło
 • metale i tworzywa sztuczne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady zmieszane

Warto również zauważyć, że zasady dotyczące tego, jak segregować śmieci, reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku. Najlepsze efekty segregacji śmieci przynosi ich sortowanie „u źródła”, a więc tam, gdzie są produkowane – czyli w gospodarstwach domowych oraz firmach.

Segregacja śmieci – dlaczego warto?

Argumentów przemawiających za segregacją śmieci jest bardzo wiele. Poniżej zwracamy uwagę na najważniejsze, które z pewnością przekonają cię do starannej segregacji śmieci każdego dnia. Dlaczego więc warto segregować śmieci?

 1. Segregacja odpadów prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości śmieci, które zanieczyszczają wody, ziemie, plaże, lasy – całe środowisko. Dbajmy o naszą planetę by nam, a także przyszłym pokoleniom żyło się lepiej.
 2. Segregowanie śmieci pozwala zmniejszyć zużycie surowców naturalnych. Dzięki recyklingowi coraz więcej produktów wraca do powtórnego wykorzystania, a my mniej eksploatujemy zasoby naturalne.
 3. Obniżeniu ulegają koszty związane z wysypiskami śmieci, np. ich utrzymaniem, zarządzaniem itp.
 4. Zwiększeniu ulega natomiast jakość życia osób, które przebywają w miejscach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Segregacja śmieci może mieć realny wpływ na warunki życiowe innych ludzi.
 5. Zwiększa się również pozyskiwanie surowców wtórnych, które wracają do konsumentów i mogą być ponownie użytkowane.
 6. Często niedocenianym argumentem jest fakt zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie nasze działania oddziałują na naszą planetę – trzeba zatem brać odpowiedzialność za swoje czyny nawet w bardzo długiej perspektywie.
 7. Mniej odpadów to także lepsze warunki życia roślin i zwierząt, które stanowią integralną część całego ekosystemu. Nie pozwólmy na niszczenie planety, na której żyjemy, i pozwólmy cieszyć się jej bogactwem i pięknem także kolejnym pokoleniom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here